حذف اسباب بازی For Good

در این سن تواناییهای حرکتی، تجسم فضایی و درک فاصلهها در حالا رشد است. به طور همزمان اهمیت پرورش حرکتی، توانایی

توسط ATRINNEWS در 26 دی 1401
در این سن تواناییهای حرکتی، تجسم فضایی و درک فاصلهها در حالا رشد است. به طور همزمان اهمیت پرورش حرکتی، توانایی کلامی هم در حالا رخ گیری میباشد. همینطور چیندر تویز گونه های ماکتهای خودرو و موتور را نیز حساس جزییات ظریف و ظریف ساخت و به بازار عرضه میکند. انجام همین دسته از بازیها موجب تقویت مهارتهای دستورزی شده و دربین حواس پنجگانهی کودکان رابطه برقرار میکند. ● وسایل نقلیه: اشکال وسیله نقلیه در دسته بازیهای پرتحرکی میباشند که پسران بازی مهم آنان را دوست دارند. از همین جور بازیها هستند. همین فیلم سیاه و سپید فیلمبرداری شدهاست و ابعاد رنگ آمیزی شد. فروش کلی همین فیلم بیش از ۳۷۳ میلیون دلار در سراسر جهان بود و دومی فیلم پرفروش سال ۱۹۹۵ شد. لستر در سال ۱۹۸۸، فیلم کوتاه اسباببازی فلزی را از منظر یک اسباببازی ایجاد که به علاقه لستر به اسباببازیهای کلاسیک اشاره دارد. کلانتر وودی، گشوده لایتیر، جسی و دیگران از جمله اسباب و اثاث بازیهایی میباشند که در گذشته به پسری به نام اندی تعلق داشتند. ● بازی فکری دومینو: مارک لبخند گونه های دومینو را در 10 رنگ متنوع و جذاب ساخت و به بازار عرضه میکند. قصه اسباببازی ۳، او‌لین انیمیشنی بود که بیش از ۱ میلیارد دلار فروش در سراسر دنیا کسب کرد که آنرا پرفروشترین فیلم سال ۲۰۱۰ و نهمین فیلم پرفروش تاریخ سینما تبدیل میکند. کاتزنبرگ پافشاری داشت که حقوق فناوری منحصر به فرد پیکسار برای ایجاد پویانمایی سهبعدی به دیزنی داده شود اما جابز نپذیرفت. داستان اسباببازی به عامل نوآوری فنی پویانمایی سه بعدی، شوخطبعی و پیچیدگی موضوعی فیلمنامه، آهنگ و اجراهای آوازی (بهویژه هنکس و آلن) مورد حمد قرار گرفت. پیکسار با ابتکار عمل فنی خود دیزنی را تحت تأثیر قرار بخشید البته این مسئله دربارهٔ طرح قصه صدق نمیکرد. آنان فروش لستر و پویانماهای برنا را در گزینه ایدهٔ همکاری اساسی دیزنی که به برهان نحوهٔ خلق آنها اساسی پویانماهایش شهرت بدی داشت و کاتزنبرگ که بهعنوان یک زورگوی مدیریت خرد شهرت داشت را دشوارتر میدانستند. لوازم بازی های پرتابی مثل بومرنگ می تواند باعث آسیب رساندن به دیده کودک شود و اگر فرزند از همین وسایل استعمال میکند، بایستی قبل از هر چیزی پیشنهاد های ایمنی را به او داشته باشید و به او گوشزد کنید که مراقب اطرافیان خویش باشد. اسباب و اثاث بازی های سواری نظیر واکرها ،کامیون و ماشینهای بزرگ، تلفنهای اسباب و اثاث بازی که صدا دارند، برای درگیر شدن او مناسب هستند. برای بازی بایستی یک زیرساخت مهیا شود، بچه می بایست در باطن یک خانه بچگانه زندگی کودکانه داشته باشد، عروسکی نیز که به این گروه افزوده میشود می بایست نقش میهمان منزل را داشته باشد. این محصولات گروه کاملی از قطعات کوچک هستند. استفاده از همین محصولات برای خردسالان به تقویت مهارتهای حسی و هماهنگی بین آنان امداد ویژهای میکند. کودکان و مخصوصا کودکان خردسال در دوره ای از زندگی خود میباشند که بضاعت حسی آن ها درحال ترقی نمودن است. خوب تر میباشد والدین اسباب و اثاث بازی هایی را که مطلوب سن کودکانش می باشد را برایش فراهم کنند.همچنین انها بایستی لوازم بازی برای بچه خود فراهم نمایند که خوشگل باشد،چون درصورتیکه قشنگ نباشد نوپا عشق ای به بازی کردن اهمیت آن از خود نشان نخواهد داد. بود که لستر در کودکی داشت؛ آدمک شکمگویی که بند کشیدنیای در پشت خویش دارد. لستر از آنچه اکران یافته بود شرمنده شد و بعدها دربارهاش گفت: «چیزی که اکران دیتا شد حسابی شرمندهام کرد. فیلمهایی مانند ستیزهجویان و ۴۸ ساعت که در آن دو شخصیت مهم فیلم که نگرشهای متفاوتی دارند، در کنار نیز قرار میگیرند و باید حساس نیز کنار بیایند و به نیز ملحق شوند. پیشنویس حیاتی برای قصه اسباببازی که لستر، اندرو استنتون و پیت داکتر متن بودند، شباهت چندانی به فیلمنامهٔ آخری نداشت. هیچکدام از آن‌ها به غیر از رنفت که کلاس روایت در کلآرتس تدریس میکرد و کارهای استوریبردی انجام داده بود، هیچ ماجرا بلندی ننوشته بودند یا اسم آن‌ها در تیتر فیلمها نیامده بود. از انتخاب اثاثیه بازی هایی اهمیت قطعات مکانیکی مثل فنر، چرخ دنده ، چرخ و یا این که لولا پرهیز کنید. در همین سن لوازم بازیهایی دارای ویژگیهای ساختاری میتوانند اثرگذار باشند. جابز برای کاتزنبرگ واضح کرد که گرچه دیزنی از پیکسار راضی هست اما برعکس این مورد قضیه برای پیکسار صحت نمیکند. «اندی» پسر کودک ای شش ساله می باشد که اثاثیه بازی هایش را خیلی دوست دارد. او از شش بازدیدکننده دعوت کرد تا اساسی پویانماها همصحبت شوند و آن‌ها متوجه شدند که تمامی از اظهارات کاتزنبرگ حمایت میکنند. این بازیها همانطور که میدانید در ارتقا هوش و تمرکز و یادگیری نوباوه و خلاقیت او اثر گذاری بهسزایی دارند، این بازیها اشکال متعدد جورچین، پازل، لگو و غیره دارند که اهمیت به معضل کشیدن خلاقیت و ذهن نوباوه او را برای رفتن به مرحله بعدی تشویق میکنند؛ همچنین شطرنج میتواند مفید باشد. نوپا می تواند حساس استفاده از خلاقیت خود، همین قطعات را به یکدیگر متصل کرده و گونه های فرضی و فرضی خود را پدید بیاورد. دارای بعضا چیزها در به نیز زدن ترکیب است. والدین بایستی اسباب و اثاث بازی هایی را بخرند که کودکشان به آن عشق و علاقه دارد.اگر قرار باشد اثاثیه بازی ادب نوباوه را از در بین برنده شود ، همین برهم زدن متانت از علاقه ی کودک نسبت به آن وسیله می کاهد. اکثری از اسباب بازی ها طوری طراحی شده اند که تکالیف خاصی را در اختیار بچه قرار میدهند تا او بتواند از ظرفیتهای خیالی خویش به کارگیری نماید و در قالب بازی، پاسخهای درست را کشف کند. را در اختیار شما قرار خواهد داد. را در اختیار شما قرار میدهد. فیلمنامهٔ ماجرا اسباببازی به شدت زیر تأثیر ایدههای فیلمنامهنویس، رابرت مککی قرار گرفت. همینطور کودکان در همین سن به لامپ، ماه، خورشید و هر منشاء نور کوچک و بزرگی دقت نشان میدهند. یک عدد دیگر از وسایل بازی مطلوب به جهت همین کودکان پازل می باشد. اریک ون دتن در نقش سید فیلیپس، همسایهٔ دیواربهدیوار اندی که اسباببازیها را برای تفریح خراب میکند. طی بروز اتفاقاتی وودی و باز سر از خانهٔ پسر همسایه، «سید»، درمیآورند که از قضا این پسر عادت به شکنجه و خراب کردن اسباب و اثاث بازیها دارد. در این سن مهارتهای حرکتی کودک به سرعت پرورش می‌کند و او از نقاشی کشیدن و خط خطی نمودن روی کاغذ و بازی کردن اهمیت دیگران لذت میبرد. در دو تا سه سالگی مهارتهای حرکتی دقیق و به کارگیری از دست و انگشتان پیشرفت بیشتری میکند. ● دختران انجام بازیهای دقیق را بخش اعظم میپسندند. درحالیکه تولید فیلم در درحال حاضر انجام بود، گروه روایت به ترمیم و باز‌نگری فیلمنامه ادامه داد. ادامه این فیلم ذیل عنوان ماجرا اسباببازی ۳ در سال ۲۰۱۰ سناریو شد. همچنین مکعبهای رنگی و ایمنی که برای کودکان تحت یک سال ساخت می گردند انتخابهای خوبی به جهت کمک به نوباوه به جهت تمایز همزمان بین رنگها و شکلهاست. در همین دوران دارای تماس پوستی اهمیت کودک، کلام نمودن دارای او، نشان دادن اشیاء و اجسامی که به او قدرت تمایز اجسام و رنگها را می‌دهد مضاعف بالاست. او به همهچیز نگاه میکند، به همگی چیز گوش می‌کند و سعی می نماید به جهت تشخیص ماهیت مستقل اشخاص و اجسام بر بر روی آن ها تمرکز کند. همین کودکان در این سن به کتاب های آموزش تصویری معرفی اجسام و اشیای واقعی، همینطور ماژیک و اتومات شمعی و نوشت ابزار های کودکانه، عروسک های کودک، عروسک تلفن، حیوانات پلاستیکی و هر عروسکی که نمونه واقعی آن در طبیعت باشد و پازل ها و اثاثیه بازی های ساختنی برای لباس پلیس چریکی - وب وب سایت مربوطه - بازی نیاز دارد. برای تقویت حافظه نوپا یک ساله خویش از بازی فکری به کار گیری نمایید، لوازم بازیهایی مانند پازل کودکان (مکعب ها و اسباب بازی های روی نیز گذاشتنی) و بازیهای موزیکال مناسب همین زمان هستند. اثاثیه بازیهایی نظیر اره پلاستیکی یا انبردست پلاستیکی یا این که وسایل خانهسازی میتوانند نیاز طفل به ساختن را برطرف کنند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن