مقاوم سازی با Frp

سیستم FRP به این شکل تعریف‌و‌تمجید می‌گردد که الیاف و رزین ها به جهت ایجاد تعدادی لایه مرکب مورد استفاده قرار

توسط ATRINNEWS در 9 اسفند 1400
سیستم FRP به این شکل تعریف‌و‌تمجید می‌گردد که الیاف و رزین ها به جهت ایجاد تعدادی لایه مرکب مورد استفاده قرار میگیرند به نحوی که که رزین های مصرفی به منظور چسباندن یکسری لایه مرکب به مرحله بتن زیرین و پوشش ها به منظور محافظت مصالح مخلوط شده به کارگیری میشوند. مصالح مصرفی در مقاوم سازی اهمیت FRP سبک می باشد ، به همین برهان بر بار ساختمان تأثیر چندانی ندارد . استفاده از اتصال لمینت FRP به جهت مقاوم سازی خمشی سطح در معرض جاذبه تیرهای بتن مسلح، به جهت اولی بار توسط مجموعه Meier در لابراتوارهای تحقیقاتی و آزمایش مصالح فدرال سوییس معرفی گردید. توانمندی بالای مصالح FRP در محاسبات فنی و طراحی (سختی، مقاومت و صورت پذیری)، آن‌ها را به سیستم های بی مانند در مقاوم سازی تبدیل کرده است. همینطور این مواد اهمیت خاصیت ذاتی مطلوبی (نسبت زیاد مقاومت به وزن و مقاومت بالا در برابر خوردگی و خنثی بودن الکترو مغناطیسی) هستند به نوع ای که می اقتدار در مقاوم سازی یا تجدید اعضای بتنی به طور پیروزی آمیزی از آنان بهره گرفت. از همین مواد به جای آرماتور های فولادی یا کابلهای پیش تنیده در بنا های بتنی پیش تنیده و یا غیر پیش تنیده مقاوم سازی دیوار برشی حیاتی frp به کار گیری می شود. تبیین روشهای تحلیل و در لحاظ گرفتن ضرایب ایمنی در طراحی حساس ملاحظات اقتصادی سبب ساز به تدوین دستورالعمل ها و دین نامههای محاسباتی و اجرایی شدند که از آن پاراگراف می توان به آئین طومار های ISIS کانادا، FIB اروپا و ACI 440 R ایالات متحده اشاره نمود. که پس از سال ها مطالعه بر بر روی خوردگی، FRP به عنوان یک جایگزین مناسب برای آرماتور های فولادی کششی در بتن توصیه شد. محصولاتی شبیه میلههای FRP، ولی به رخ انعطافپذیر هستند که در سازههای کابلی و بتن پیش تنیده (مطالعه نوشته پیش تنیدگی خالی از لطف نمی باشد) در گوشه و کنار های دریایی و خورنده کاربرد دارند. از آنجایی که FRP ها مصالحی ناهمسانگرد هستند نوع و مقدار فیبر و رزین مورد استفاده، سازگاری فیبر و در دست گرفتن کیفیت لازم هنگام ساخت آن نقش مهم را در بهبود خاصیت مکانیکی آن دارد. لذا به برهان مزایای بالا، FRP به عنوان یک جایگزین مطلوب برای آرماتور های فولادی در بنا های دریایی، بنا پارکینگ ها، عرشه های پل ها، ساخت بزرگراه هایی که به طور متعددی ذیل اثر گذاری دست اندرکاران محیطی هستند و در غایت بنا هایی که در برابر خوردگی و میدان های مغناطیسی آلرژی متعددی دارا‌هستند سفارش می شود. از دیگر مزایای frp ها نسبت بالای مقاومت به وزن و دشواری به وزن، اتصال مناسب بین ورق های frp مهم تیر یا ستون میباشد. این ورقهها با چسبهای مستحکم و مناسب به مرحله بتن چسبانده میشوند. به علت ضخامت قلیل ورقهای FRP، همین شیوه یک عدد از راههای مناسب برای تقویت ستون ها است چرا که در معماری ساختمان خللی ساخت نمی نماید. این محصولات در اجزاء پیشتنیده در مجاورت آب نیز بکار گرفته میشوند. همچنین طریق های سنتی مقاوم سازی کامپوزیت بتنی مورد استفاده جهت مقاوم سازی دال های بتنی مانند به کارگیری از صفحه ها فولادی و شاتکریت می توانند در کنار کامپوزیت هایFRP مورد استفاده قرار گیرند.
آخرین مطالب