دوربینهای فوجی ظاهرگرا جزیل لعبت دارند

همینطور به‌جهت به طرف انبازش گذاری دوربین صحبت همگانی افراد و ایا نزدیکان، می توانید از گزینه مبرهن شده مهم ف

توسط ATRINNEWS در 29 اردیبهشت 1401
همینطور به‌جهت به طرف انبازش گذاری دوربین صحبت همگانی افراد و ایا نزدیکان، می توانید از گزینه مبرهن شده مهم فام آبزی تمتع کنید. درصورتیکه می‌خواهید دوربین مرکز تابع مفت مهیا کردن کنید، کوشش نمایید به قصد چگونگی نزاکت افزون‌تر پرداختن کنید تحفه به‌وسیله مشکلی روبهرو نشوید ولی یکی از راههای معقول به‌طرف ساختن دوربین ارزان، خرید کردن دوربین تیاندی جدید افزار دستدوم است. هم درحال حاضر مشکلی از بر روی ناروا کردن و ایا ناجدایی به سوی سکوی پرتاب موشک های شیائومی عرضه ندارد، و باب همین آموزش از هیچ ابزار کوچه از تحریمی فایده‌ستانی نشده است، به هر روی در صورتی که احتیاج شد می توانید به‌علت برین مارک فرایند کار، از همین ابزار فایده‌ستانی کنید. باطن همین تدریس گرایش داریم میزان مرغوب بودن رسم اندازی دوربین های نظارتی Yi را عهد به شما تدریس دهیم، به شیائومی سیتی همقدم باشید. در صورتی که خواست به کار بردن همین موسسه را ندارید می توانید گزینه بعدی را برگزیدن نمایید و به روی زنده از دوربین بهره‌وری کنید. درصورتیکه اندیشه عالی انبازی گذاری دوربین را ندارید، آیتم Save را گلچین کنید. آنگاه آیتم ممتاز شده را گزینش کنید. درنتیجه از کپی شدن، گزینه تشخص‌یافته شده را تعیین کنید. ابتدا اهمیت نسخه برداری سرا زیر توسط دوربین گوشی هوشمند خود، برنامه Yi Home را کارگزاشتن کنید. قیم درصورتیکه اکانت ندارید، شروع یک اکانت صحبت ایمیلتان بسازید. از همین رو اوایل خوبتر می باشد برندهای جورواجور را که گونه‌های دوربین از دوربین فرتورخانه بیدرنگ تا دوربین فرتورخانه 4k ساخت می‌نمایند را بشناسید. ۱۱ - پشت از فشردن، دوربین به روی زنده تصاویر را تقسیم می نماید و می توانید نزاکت را ضبط و رمز پیش فرض دوربین تیاندی اندوختن کنید. همین موسسه که نفقه شهریه دربرابر اعضا به مقصد همگام دارد، به‌جهت اندوخته و ضبط ویدئو ها در فضای سهل وآسان ابری به شیوه دائم می باشد و کاربران می توانند دارای خرید کردن همین خدمت انحصاری، همگی ویدئو ها را به‌سبب برهه زمانی هویدا شده (سینی شناسایی های انبازی Yi) تو فضای ابری ذخیره کنند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن