برنامه ریزی درسی برای کنکور pdf tagged posts

برنامه ریزی برای کنکور 1400 و 1401 با رعایت مهمترین نکات

در برنامه ریزی برای کنکور 1400 و 1401 باید از افراد متخصص کمک بگیرید.برای مشاهده لینک منبع مانند معلمان ، مشاوران کنکور ، افرادی از بهترین کنکورهای سال های گذشته ، دوستان و آشنایانی که سال ها پیش در کنکور رتبه خوبی کسب کرده اند. دوستان و آشنایانی که در زمینه برنامه ریزی درسی از آنها مطلع هستند. اگر هیچ یک از این موارد در دسترس نیست ، شما باید کتاب های اصول برنامه ریزی را بخوانید تا اصول برنامه ریزی را یاد بگیرید...

Read More