Planting Tray Or Seed Tray سینی کشت و سینی نشا (128 حفره) - مرسین کشت

بستر نشا می بایست مخصوص نشا باشد و از حیث خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نیازهای گیاه را تأمین کند.از خصوصیات بستر ن

توسط ATRINNEWS در 17 آبان 1401
بستر نشا می بایست مخصوص نشا باشد و از حیث خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نیازهای گیاه را تأمین کند.از خصوصیات بستر نشابالا بودن ظرفیت نگهداری رطوبت، تولید تهویه مناسب و تأمین موادتشکیل دهنده غذایی آیتم نیاز گیاه را می توان اسم برد.خاک بستر نشا بایستی مکانی مناسب به جهت استقرار گیاه و فاقد عنصرها مضر و سمی باشد . 1-در سطح نخستین بستر نمایش پیوند خزانه آب پاشی شود. 2-در تراز دوم برای ضدعفونی خاک، پلاستیک واضح را در تراز بستر بانک به مدت ۳ تا ۴ هفته بپوشانید (لبههای پلاستیک را اهمیت خاک بپوشانید). این گل به آبیاری متوسط نیاز دارد به این معنی که نباید تراز بستر خاک خشک شود و یا از طرفی نباید در آبیاری آن زیاده بر روی کرد. در روش نشاکاری سنتی غالبا بستر نشاخانه ضد عفونی نشده ویا بر اثر نقص های ژیش امده در همین فعالیت اشکال قارچها و حشرات توسط همین نشاها در مزرعه ژخش میگردد البته در این نحوه بخاطر استفاده از بستر های استریل کوکوپیت و پیت ماس و پرلیت این مساله کاملا منتفی میباشد. یکی از همین طرز ها این می باشد که در هنگام نشر گل جعفری گیاه دوبار بانک شود. تنظیم خوبتر دما و رطوبت موجب می شود گیاه سرعت بالا تر رشد کرده و فرایند ساخت بهبود یابد. 5-برای بهبود زهکشی، بسترهای خزانه بایستی اهمیت ارتفاع ۱۵ سانتیمتر یا بیشتر و عرض ۸۰-100 سانتیمتر باشد. از آنجا که امروزه در سطح های کشاورزی وسیع و تجاری، از بذرهای هیبریدی f1 به جهت تولید سبزیجات به کارگیری می نمایند و همین بذرها حساس ارزش زیادی هستند صنعت نشا یک صنعت به صرفه به جهت کشاورزان به شمار می رود. به همین صورت، ساقه های نو از ساقه ی اصلی رشد می نمایند و هر یک اصلی گل می شوند. شاخه آغاز به جوانه زنی برای ساقه های تازه می کند. سینی نشا از مواد اول مثل پلی اتیلن، پلی پروپیلن یا پلی استیرن ساخته می شود که به شکل و اندازه ای متفاوت اهمیت تعداد حفره های و عمق گوناگون به بازار عرضه می گردد. هر بذر در هر حفره سینی نشا سوای تداخل و رقابت کلیدی بذور دیگر به طور مطلوب پرورش می کند. سینی نشا، یکی از از ابزارهای باغبانی و غالبا از فرآورده استیروفوم، پلی استیرن، پلی اتیلن و پلی پروپلین هست و به خواسته ایجاد نشا تنظیم می شود. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم این صفحه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.