پایین پرواز هواپیما به زمین با خیال راحت در تورانس فرودگاه; ocean جستجو به نام خاموش

پس از دریافت یک تماس در مورد یک هواپیما پرواز کم به همراه آب در سواحل سان پدرو مقامات راه اندازی یک جستجو برای هواپیماهای کوچک در شب چهارشنبه.

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • صدا

  گالری خواهد شد درثانیه

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

 • بزرگ امداد و نجات پاسخ شنبه شب فوق سلطنتی کف دست, ساحل, در سن پدرو پس از گزارش های متعدد از یک موتور تک زرد هواپیما پایین به آب درست کردن خط ساحلی. (عکس توسط چاک بنت عکاس)

اما در عرض یک ساعت تایید مقامات هواپیما فرود آمده بود با خیال راحت در تورانس فرودگاه شهری.

حدود 6:20 بعد از ظهر لس آنجلس پلیس و آتش بخش در پاسخ به این صخره در نزدیکی نقطه سفید ساحل در سن پدرو پس از یک تماس گیرنده گزارش دیدن یک هواپیما پرواز کم در نزدیکی آب گفت: تورانس آتش دستیار ارشد کارل Besanceney. مقامات به دنبال نشانه هایی از امکان فرود اضطراری و یا سقوط هواپیما.

لس آنجلس آتش نشانی نیز در این جستجو است.

مقامات تا به حال به نام تورانس فرودگاه پرسیدن اگر زرد کوچک هواپیما فرود آمده بود وجود دارد. علامت متاع یک عملیات کارگر در فرودگاه گفت که او راه می رفت به هوا میشه و دیدم یک هواپیما است که همسان با توضیحات.

7:29 بعد از ظهر تورانس افسران پلیس سوار به فرودگاه و تایید این هواپیما در سوال تا به حال فرود با خیال راحت و جستجو بود به نام خاموش Besanceney گفت.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de