پسر 7 قربانی استوک بریج غرق; بدن در دریاچه

استوک بریج — 7 ساله استوک بریج پسر شناخته شده به عنوان قربانی چه چیزی است که به عنوان یک اتفاقی غرق شدن, پلیس گفت:.

گابریل McEachern بود با پدر و مادر خود دو خواهر و برادر و دیگر خانواده بزرگ شنبه شب در وایت ریور, پلیس گفت:.

کودکان بازی می کردند و wading را در آب های کم عمق نزدیک ساحل. مدت کوتاهی قبل از 9 p. m., گابریل پدر او را مستغرق در آب است. گابریل کشیده شد به ساحل نجات بخش تلاش بودند آغاز شده است.

او پرواز را به مرکز پزشکی دارتموث هیچکاک در لبنان, New Hampshire, جایی که او مرده.

در یکی دیگر از حادثه غرق شدن در دریاچه چاپلین, پلیس می گویند غواصان بهبود بدن پنج شنبه از 52 سال سن دنیس Rabideau از Mooers چنگال, New York. او ناپدید شد و روز سه شنبه پس از پریدن از یک قایق در نزدیکی Alburgh.