Monthly Archives آوریل 2021

سفارش ترجمه فوری

ترجمه فوری انگلیسی به فارسی دنیای ما در حال حاضر دنیای بازی های ویدیویی است. از دهه 1990 ، بازی های ویدیویی دائماً نوآوری داشتند. تقریباً هر بار ، یک بازی جدید در بلوک ارائه می شود. اما بازاریابان یک حلقه را مشاهده می کنند که محبوبیت بازی های ویدیویی را کاملاً منفجر می کند: گیمرها از سراسر جهان اغلب در ترجمه گم می شوند. این همان چیزی است که ناظران بازار دلیل آن را می دانند که بازی های ویدیویی ساخت آمریکا نمی توانند خواستار حمایت مطلق در ژاپن و بالعکس شوند ، این امر در سایر مناطق جهان نیز صادق است. برای رفع معضل آنها ، ترجمه حرفه ایترجمه حرفه ای کمک می کند تا در محلی سازی بازی های ویدیویی متناسب با فرهنگ و زبان منحصر به فرد شخص باشد...

Read More