Monthly Archives ژانویه 2021

خانه هوشمند چه کار هایی برای ما انجام می دهد ؟

خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند کلمه ای است که این روزها هدف بسیاری از شرکت های مطرح فناوری قرار گرفته است ، به طوری که روزانه اخبار زیادی در مورد معرفی فناوری های جدید در این زمینه شنیده می شود. اما دقیقاً نام خانه هوشمند چیست و خصوصیات خانه هوشمند چیست؟

همانطور که از تلفن های همراه عادی به سمت تلفن های هوشمند حرکت کردیم ، شاهد یک جهش بزرگ در ارتباطات بودیم. به جای اینکه فقط قادر به برقراری تماس و ارسال پیامک باشیم ، اکنون با تلفن های هوشمند آنلاین می شویم ، ایمیل می فرستیم ، پیام فوری می فرستیم ، پرونده های مورد نیاز خود را بارگیری می کنیم و موارد دیگر که به اتصال نیاز دارند...

Read More