15 منبع عالی برای تامین پتاسیم

سکته مغزی: به جهت پیشگیری از سکته مغزی، مصرف روزمره 75 (mEq) یا حدود 3.5 گرم پتاسیم اولیه از نحوه رژیم غذایی ن

توسط ATRINNEWS در 22 اسفند 1400
سکته مغزی: به جهت پیشگیری از سکته مغزی، مصرف روزمره 75 (mEq) یا حدود 3.5 گرم پتاسیم اولیه از نحوه رژیم غذایی نیاز است. پتاسیم بیش از حد و یا هایپرکالمی نیز به جهت سالمی شما خصوصاً به جهت همگی ها مضر و خطر آفرین است. ولی گفته میشود، هنگامی که مردمان بیش از 4700 میلیگرم پتاسیم در روز مصرف میکنند، فواید مازاد به جهت تندستی آن ها وجود ندارد. موز شناخته شدهترین منشا پتاسیم محسوب میشود؛ به طوریکه یک عدد موز متوسط حاوی ۴۲۲ میلیگرم پتاسیم میباشد و ۹ % از نیاز روزانهی بدن به این مادهی معدنی را برطرف میکند. به جهت معالجه سطح ذیل پتاسیم، به طور معمول مصرف روزانه 40 تا 100 (mEq) یا حدود 1560 تا 3900 میلی گرم پتاسیم اول در 2 تا 5 دوز تقسیم شده اضطراری است. لذا دارو را دقیقاً همانطور که پزشک داخلی برایتان تجویز کرده است، استعمال نموده و از اندک یا این که زیاد نمودن خودسرانه میزان و مدت زمان مصرف اجتناب نمایید. مصرف بعضا از قرص های آب همراه حیاتی پتاسیم باعث وجود مقدار بسیار پتاسیم در تن می شود. نوشیدن آب بسیار در طول روز: عملكرد كلیه ها در شکل كم آبی تن مختل می شود. در طول معالجه اهمیت داروی پتاسیم به طور منظم پزشک معالج خویش را ملاقات کرده و آزمایشهای تجویزی را به جهت باز‌نگری پیشرفت درمان و تراز پتاسیم خون انجام دهید. داروی پتاسیم را به طور منظم و در ساعت‌ها مشخصی از روز مصرف کنید. در شکل فراموش کردن یک دوز داروی پتاسیم، به محض یادآوری، نوبت فراموش شده را مصرف کرده و در‌حالتی که نزدیک به زمانه مصرف دوز بعدی به یاد آوردید، از مصرف نوبت فراموش شده اجتناب کنید و بر طبق برنامۀ مشخص به مصرف خرید نیترات پتاسیم در مشهد دارو ادامه دهید. پتاسیم به عملکرد سلولها، کلیهها، قلب، عضله‌ها و جاری کمک میکند. پتاسیم به سلولها، کلیهها، قلب، عضله ها و جاری امداد میکند. نیتروژن یک عدد از مهمترین عنصرها غذایی و برهان دارای در دستیابی به عملکرد مطلوب در محصولات زراعی می باشد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف بیشتر در مورد فروش پتاسیم برمید لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.
آخرین مطالب