شخصیت های بازی براول استارز در براول پس بازی

براولر های مسیر جام یا تروفی رود:دوازده براولر هستند که با افزایش جام به دست می‌آیند. براولر های کمیاب ی

توسط ATRINNEWS در 13 آذر 1400

براولر های مسیر جام یا تروفی رود:دوازده براولر هستند که با افزایش جام به دست می‌آیند.

براولر های کمیاب یا ریر: چهار براولر که می‌توانید به راحتی آن ها را از طریق صندوق‌های بازی دریافت کنید.

براولر های فوق کمیاب یا سوپر ریر: پنج براولر که کمی سخت تر از براولر های کمیاب از صندوق‌های بازی به دست می آیند.

براولر های حماسی یا اپیک: هشت براولر که دریافت آنها از باکس های بازی کمی سخت است.

براولر اسطوره ای یا میتیک: هشت براولر که دریافت آن ها از باکس های بازی سخت است سخت تر از حماسی هستند.

براولر های افسانه ای یا لجندری: پنج براولر که دریافت آن ها از صندوق های بازی فوق العاده نایاب است و احتمال دریافت بسیار کمی دارند. مزایا و ویژگی های براول پس را در بخش مربوطه مطالعه نمایید.

براولر های رنگارنگ یا کروماتیک: شش براولر که شانس دریافت آنها در فصل اول حضورشان در بازی  به اندازه براولر های افسانه ای، فصل دوم احتمال دریافت آنها به اندازه براولر های اسطوره ای و در فصل سوم اندازه براولر های حماسی می شود ولی در صورت خرید براول پس دریافت یکی از براولر های این دسته قطعی است البته این باور ها در صندوق‌های این بازی هم پس از رسیدن به مرحله ۳۰ مسیر براول پس هر فصل قابل دریافت است.

براولرهای بازی عبارتند از:

شلی : براولر آغازین

براولر های مسیر جام:نیتا با ده جام،کلت با شصت جام ،بول با دویست پنجاه جام ، جسی با پانصد جام،براک با هزار جام، داینامیک با دو هزار جامبو با سه هزار جام ، تیک با چهار هزار جام ، ایت بیت با شش هزار جام ، امز با هشت هزار جام ، استو با ده هزار جام

کمیاب

بارلی ، پوکو ، ال پریمو ، رزا

فوق کمیاب

ریکو ، پنی ، داریل ، کارل ، جکی

حماسی

فرانک ، پایپر ، پم ، بی بی ، بی ، نانی ، ادگار ، گریف

اسطوره ای

مورتیس، تارا ، جین ، مکس ، مستر پی ، اسپروت ، بایرن ، اسکویک

افسانه ای

اسپایک، کرو ، لیان ، سندی ، امبر، مگ

رنگارنگ

گیل ، سرج ، کولت ، لو ، کلنل رافس ، بل، باز ، اش ، لولا

شما با انتخاب هر یک از مود ها به قسمت مورد نظر وصل شده و بازی دل خواه را انجام می دهید