داستان این فیلم در سال ۱۹۴۶ میگذرد

این فیلم اکران در اختیار گرفتن انسان به وسیله هوش تصنعی و مصنوعی است. ارتقا فیلمی به نویسندگی و کارگردانی لی و

توسط ATRINNEWS در 27 فروردین 1401
این فیلم اکران در اختیار گرفتن انسان به وسیله هوش تصنعی و مصنوعی است. ارتقا فیلمی به نویسندگی و کارگردانی لی ونل است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. کارگردان فیلم روی تک تک صحنههای فیلم چنان وسواسی به خرج دیتا است که میتوانید از تک تک این صحنهها لذت ببرید و آنقدر بازیگران این فیلم حرفهای به اجرای نقش خود پرداختهاند که لحظهای نمی توانید از جلوی نمایشگر بلند شوید و مسلما باید تا نقطه نهایی و کلیدی یک جلوس کرد همین فیلم را دانلود فیلم تاریخی جنگی شمشیری چینی تماشا کنید. داستان : فیلم پدر مگس ها روایت درباره پسر نوجوان و جراحت پذیری شاهد جایگزینی مادرش توسط زن نو و عجیبی میگردد و باید مهم نیروهای ماوراء طبیعی وحشتناکی که به نظر می برسد به همپا این زن به منزل آنها آورده شدهاند روبهرو شود. یک پسر نوجوان به اسم ویلیام به عامل عدم بضاعت خانوادهاش در پرداخت هزینهی تحصیلش، از مدرسه اخراج میشود. اما آنگاه از این اتفاق، این پسر نوجوان که علاقهی زیادی به درس قرائت و مطالعه دارد، به طور پنهانی به کتابخانه می رود و کتابی دربارهی چگونگی ایجاد آسیاببادی را میخواند و… یا این که نیکی بالعکس. این ما هستم که کارایی می‌کنیم خودمان را، پوششمان را یا دغدغههایمان را مشابه فیلمهایمان کنیم؟ روایت فیلم در آینده شکل می‌دهد و دورانی را به تصویر میکشد که هیولاهایی ناشناخته زمین را به تسخیر خویش درآوردهاند و کوچکترین صدایی میتواند آن ها را به سوی انسان کشانده و باعث نابودی شان شود. همین فیلم به قدری کامل و جالب می باشد که لحظهای نمی توانید خویش را از جریان فیلم دور کنید. متاسفانه خیلیها واکنش مهربانی به این فیلم نشان ندادند و عامل آن هم تغییرات بسیار این فیلم در مقایسه حیاتی پیشین و فیلمنامه متفاوت آن حیاتی قسمتهای ابتدایی و اصیل همین سری است، اما چنانچه با دید یک فیلم به آن نگاه کنید، مطلقا قسمت نهم نبرد ستارگان یکی از از بهترین فیلم های ۲۰۱۹ است. اگر آن گاه از هیاهوی یک مبارزه طولانی و طاقتفرسا بخواهید به شهر دیگری هجرت نمایید به چه جایی میروید؟ قصه یک عشق و علاقه آتشین میان دو نفر اساسی سابقه و خلق و اخلاق و رفتار تماماً متعدد هست که در بحبوحه پیکار سرد در لهستان، برلین، یوگسلاوی و پاریس داستان میشود.
آخرین مطالب