کاربرد های سدیم هیدروکسید (+سدیم هیدروکسید از کجا تهیه کنیم)

هیدروکسید سدیم (سود سوزآور)، هیدروکسید سدیم (NaOH) یک ماده شیمیایی مناسب، قابل کنترل و معمول است. بخش اعظمی از

توسط ATRINNEWS در 1 فروردین 1401
هیدروکسید سدیم (سود سوزآور)، هیدروکسید سدیم (NaOH) یک ماده شیمیایی مناسب، قابل کنترل و معمول است. بخش اعظمی از همین مواد در آب قابل حل بوده و محلول های رنگی به‌وجود می آورند (مانند سولفات مس ، سولفات آهن و … ). اگر به محلول موادسازنده فلزات انتقالی، محلول سدیم هیدروکسید (سود مایع |سود سوزآور | سود کاستیک | محلول سود پرک) افزوده شود، هیدروکسید فلزات واسطه شکل می گیرد (بعنوان مثال واکنش سود مایع حساس محلول سولفات مس سبب ساز تشکیل رسوب هیدروکسید مس می گردد)، که این مواد در آب نامحلول هستند. همینطور کار توزین این ماده شیمیایی باید به سرعت انجام شود چون مهم جذب رطوبت هوا وزن سدیم هیدروکسید ارتقاء می بابد. سدیم هیدروکسید، در تماس دارای پوست می تواند سوختگی شیمیایی شدید ساخت کند. کاربردها: سدیم هیدروکسید، به تیتر یک گشوده قوی، یک عدد از مواد شیمیایی صنعتی بسیار اهمیت بهشمار میرود. سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا این که سود سوزآور (به انگلیسی: Caustic Soda) ترکیبی معدنی دارای فرمول شیمیایی NaOH است. هیدروکسید سدیم آسان ، ارزان و موثر می باشد که به جهت خنثی سازی اسید های قادر و یا ضعیف است. سلول های جیوه،زمانی که هزینه الکتریسیته زیر باشد، از سلول های دیافراگم مناسب هیدروکسید سدیم سود سوزآور تر هستند. ولی در صورتی که از مواد شیمیایی اصلی غلظت بالا به کارگیری شود می بایست با توجه بیشتری در مورد موارد ایمنی، آزمایش ها را انجام داد. سود کاستیک یا همان هیدروکسید سدیم (NaOH) ، به سادگی به تیتر سود سوزآور شناخته می شود ، یک ماده شیمیایی خنثی کننده قلیایی که در درمان صنعتی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. همینطور جیوه جزء‌جزء‌کردن شده هم می تواند وارد فضای سبز و آب های پایین زمینی گردد که آلودگی های زیادی را در پی خواهد داشت. سدیم هیدروکسید به شدت در آب انحلال پذیر بوده و به راحتی رطوبت و کربن دی اکسید موجود در هوا را جذب می کند. ، عده های آبی رنگی تشکیل می شود. Na) و آنیون هیدروکسید (-OH) تشکیل شده است. بخش اعظمی از غیر فلزات نیز مهم هیدروکسید سدیم واکنش داده و نمک تشکیل می دهند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان اکثر در گزینه سدیم هیدروکسید یک دهم مولار لطفا به تماشا از وب سایت ما.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن