پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم

از باکس های متفاوت می اقتدار به باکسِ پشتِ دریچه های سقفیِ چهارطرفه ی تایلی و یا این که دیگر انواعِ روزنه ها ا

توسط ATRINNEWS در 14 بهمن 1400
از باکس های متفاوت می اقتدار به باکسِ پشتِ دریچه های سقفیِ چهارطرفه ی تایلی و یا این که دیگر انواعِ روزنه ها اشاره نمود که تصاویرِ متنوعِ باکسها به تفصیل در ذیلِ همین توضیحات، قابل تماشا است. اضطراری به ذکر هست دریچه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس کارگزاشتن می شوند از درون به وسیله یکسری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده دیگر نیازی به سوراخ کاری بر بر روی فریم روزنه ها و خراب شدن نمای کار نمی باشد. ازآنجا که دریچه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در ارتفاع های بالا عمل می شوند و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در ارتفاع بالای روزنه وجود ندارد .استفاده از پلنیوم باکس به خواسته تولید اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در طول، امری واجب و ضروریست. این نوع پلنیوم باکس ها باعث پخش هوا و تعدیل در فشار خروجی هوا از تمام مناطق دریچه های خطی و اسلوت میشوند. برای ساخت ارتباط پلنیوم باکس و سقف کاذب نیز از نتورک های انعطاف پذیری چون شبکه های خرطومی استفاده می گردد. جهت خودداری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین خودداری از تکثیر صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری استعمال میشود. 2. به کارگیری از انواع عایقهای صوتی و حرارتی در بدنه ی پلنیوم باکس قیمت باکس توزیع هوا. پلنیوم باکس ها به طور معمول در طول بالا اهمیت ورودی های گرد به فواصل حداکثر ۱/۲متر پشت دریچه های خطی نصب می شوند. پلنیوم باکس ها معمولا در ارتفاع بالا، حیاتی ورودی های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی نصب می شوند. پلنیوم باکس ها به طور معمول در طول بالا با ورودی های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت دریچه های خطی کارگزاشتن می شوند. به جهت خودداری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی ما در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین پرهیز از تکثیر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی آن ها از عایق الاستومری به کار گیری میشود. جهت دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و جلوگیری از تبادل دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه پلنیوم باکس و همینطور پرهیز از نشر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه داخلی یا خارجی آن از عایق الاستومری استفاده میشود. اهمیت دقت به متراژ ارتفاع پلنیوم باکس،امکان تعبیه ی یک تا چندین محل ورود هوا در بدنه ی آن وجود دارد. جهت هوا رسانی در سقفِ فضاهایی نظیر لابی های ساختمانهای مسکونی، لابی و سالنهای ساختمانهای اداری، تجاری،پاساژها و هتلها، روزنه ها بصورت دکوراتیو (اسلوت و خطی)، طراحی و نصب پلنیوم باکس اجرا می شوند.
آخرین مطالب