ورزش ایکس بادی برای کسانی که وقت ندارند - اسپرت برند

سازش زیستی و غیر سمی بودن ، همینطور خاصیت فیزیکی منحصر به فرد و توان عملکرد آن‌ها در مرحله سلولی و مولکولی سب

توسط ATRINNEWS در 12 اردیبهشت 1401
سازش زیستی و غیر سمی بودن ، همینطور خاصیت فیزیکی منحصر به فرد و توان عملکرد آن‌ها در مرحله سلولی و مولکولی سبب شده میباشد که نانوذرات به عنو ان ابزار جدیدی برای تحقیقات محسوب شو ند و در دارو رسانی، ژن درمانی (به تیتر حامل)، MRI ، خالص سازی آنتی بادی ها، واکنشهای کاتالیستی و غیره، گزینه به کارگیری قرار گیرند. نتایج نشان دادند که نانوذرات تجمع پیدا نمی کنند، یکدستند و اهمیت رنج سایزی محدودی میباشند. مقدمه: فرم پوسته - لایه نانوذرات مگنتیک اساسی پوشش طلا از اشکال نانوذراتی هستند که به عامل کاربرد بزرگ و ویژگیهای خاصشان ، اعتنا زیادی را به خود معطوف داشته اند. به مراد ردیابی سرولوژیکی ویروس لکه حلقوی توتون (TRSV) در یکی از از دارای ترین بخش ها کاشت سویای کشور، استان گلستان، در سال زراعی 1387 از بوته های مشکوک ارقام دی پی ایکس، گرگان 3، ویلیامز، پرشینگ و جی کا که علایم بدشکلی برگ، کوتولگی بوته، نکروز و سوختگی جوانه انتهایی را نشان می دادند، نمونه¬برداری شد. نمونه ها از حیث مقدار آلودگی به ویروس TRSV حیاتی طریق DAS-ELISA و حساس استعمال از آنتی بادی اختصاصی گزینه امتحان قرار گرفتند. وجود ویروس در استان تایید و مقدار آلودگی متمایز در ارقام متعدد سویا اثبات گردید. رقم دی پی ایکس دارای 50 درصد آلودگی و ارقام جی کا و گرگان3 سوای آلودگی، به ترتیب بیشترین وکمترین میزان آلودگی را دارا بودند. موج اکتیویو، قابلیت و امکان تمرین به طور همزمان مهم سیم و سوای سیم را آماده میکند. صدق سنتز نانوذرات اکسید آهن و پوشش دهی آن با طلا بوسیله تکنیکهای مختلفی مورد محاسبه قرار گرفت. قطر این نانو ذرات حدود ۷-۱۰ نانومترمی باشد که اهمیت استفاده از واکنش جداسازی حرارتی ازFe(acac)۳ سنتز شده اند. روشها: در این مطالعه، نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) مهم متوسط سایز nm 10 از روش نیز رسوبی و کلیدی به کارگیری از آمونیاک سنتز گردیدند. ورزش ایکس بادی بواسطه مدت زمان وسیعی از اثرات سودمند آن گزینه دقت اکثری از اشخاص و دارای هدف ها گوناگون بوده، به همین مفهوم که علاوه بر نتایجی که برای تناسب اندام داراست بعنوان یک ورزش درمان کننده نیز استفاده خواهد شد به این معنی که بر عکس خیلی از ورزشهای دیگر نه تنها ورزش سنگینی محسوب نمیگردد بلکه سبب درمان و احیای تن هم خواهد شد، ورزش ایکس بادی در باشگاه هیچ ضرری ندارد و همان طور که یاد شد برای اهداف درمانی نیز از آن بکارگیری میگردد، از این تیم در استدیو های ایکس بادی برای توانبخشی، بهبود حرکت و تقویت عضلات حومه مفصلها ایکس بادی حس هفتم بکارگیری میشود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن