هشت بهترین چیزها درباره لباس سگهای نگهبان

از تعدادی روز پیش کاروانهای نیروهای آمریکایی، عراق را به سمت کویت شکاف میکردند و شبکهٔ انبیسی نیوز آمریکا خروج

توسط ATRINNEWS در 18 شهریور 1401
از تعدادی روز پیش کاروانهای نیروهای آمریکایی، عراق را به سمت کویت شکاف میکردند و شبکهٔ انبیسی نیوز آمریکا خروج آخرین کاروان نیروهای آمریکایی را بهطور زنده پخش کرد. بنابر گزارش اورژانس تهران، نهایی آمار اعلامی از تعداد مصدومان همین اتفاق ۲۳۵ نفر بودهاست. همچنین طبق اعلام رسانههای ایران در روزهای پس از حادثه، پیکر ۱۶ آتشنشان و ۶ شهروند معمولی هم از پایین آوار خارج شده و مهم این حساب مجموع قربانیان اعلام شده از طرف دکتر معالج قانونی ۲۲ نفر است. ۱۸۱ نفر از مصدومان به رخ سرپایی پایین درمان قرار گرفتند و ۵۵ نفر دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند که یک نفر از آنها فوت کرد. حدود همان زمانها کرتیس کار خود را آغاز کرد، پزشکان جینی را بر شالوده مقیاس لایتر مجدداً ارزشیابی کردند و حساس مقیاس هوش استنفورد-بینه مجدد سن هوشی او را بررسی کردند، که دارای سکو زیاد بالایی از پراکندگی بین سن ۵ تا ۸ سالگی قرار گرفت. همین اشخاص که دربین ۱۸ تا ۴۵ سال سن دارند طوری تدریس دیدهاند که زیر حالت دشوار جنگی، کار کشته به جنگ باشند. طبق همین اسناد نیروی قدس بههمراه حزبالله لبنان، شبهنظامیان شیعهٔ عراقی را در اردوگاهی در نزدیکی قم تدریس میدادهاند تا برخی مقامهای عراقی و همینطور سربازان آمریکایی را گروگان گرفته یا به قتل برسانند. بر پایه همین گزارش، ۱۵ هزار میلیارد ریال ضرر و زیان به همین واحدها وارد شدهاست و سه هزار کارگر نیز بیکار شدهاند. مردم تهران و دیگر شهرهای ایران هم اهمیت حضور در ایستگاههای آتشنشانی و نثار تاج گل و روشن نمودن شمع اهمیت آتش نشانان و خانوادههای داغدار این حادثه ابراز لباس سگهای دربان 76 همدردی کردند. آواربرداری ساختمان پلاسکو جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ به نقطه نهایی رسید؛ ۱۷۰۰ کامیون نزدیک به ۲۰ هزار تن نخاله ساختمانی جابهجا کردند. هیئت دولت؛ روز شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ را عزای عمومی اعلام کرد. ». ایلنا. ۹ بهمن ۱۳۹۵. ۳۰ دی ۱۳۹۵. دریافتشده در ۲۰۲۰-۱۰-۰۱. در ساعت ۷:۵۹ صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، وقوع آتشسوزی در ساختمان پلاسکو به سامانه آتشنشانی شهر تهران اطلاع داده شد. آمارهای متمایز در گزینه مفقود شدگان وجود دارااست اما عمده این آمار در میان ۲۰ تا ۳۰ تن است. اصلی وجود آنکه کل نیروهای رزمی عراق را ترک کردند البته ۵۰٬۰۰۰ پایور (شامل تیپهای مستشاری و کمکرسانی) در عراق باقی ماندند تا به ارتش این لباس سگهای نگهبان 10000 مرزوبوم یاری برسانند. افسردگی و وقت ها تلخی او ادامه داشت، اما در پاسخ به شرایطی که واکنشهای مشابهی را در اکثر اوقات کودکان کمسال تولید میکرد، جینی اساسی وجود اخذ شیئی که دوست داشت، میتوانست مدت بیشتری تایم ها تلخی کند.
آخرین مطالب