هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده می با

توسط ATRINNEWS در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده می بایست اهمیت دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی کلیدی توجه به موضوعاتی زیرا ارتقاء قدرت هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی می باشد که برای ارتقاء عجله و توان ماشین مورد استعمال قرار میگیرد ، به جهت این که بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید این مورد یک عدد از موردها حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده میشود و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن رخداد میافتد. اگر بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب تولید و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل سخت و تهیدست به دانش منحصر در لحاظ گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که ارزش اتومبیل بالا می‌رود و افراد توان خرید یک ماشین پرقدرت و اصلی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که کارگزاری این قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در اتومبیل نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای شتاب و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و ساخت همین قطعه حیاتی دارد، زمانه و هزینهای هست که شما بایستی برای آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این ادله اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از نظر جنس و ساختاری کلیدی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می شوند و پروسهی انجام این رخداد دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، پر سرعت و آسانتر هست و این مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن