نقش بازی در رشد و آموزش کودکان از بهبود خلاقیت تا سلامت جسمانی و ..

در واقع همین بازیها به رشد فرضی کودکان کمک می‌کنند و سبب پرورش قوهی تخیل آنها میشوند. روزگار بازی برای کودک به

توسط ATRINNEWS در 30 فروردین 1401
در واقع همین بازیها به رشد فرضی کودکان کمک می‌کنند و سبب پرورش قوهی تخیل آنها میشوند. روزگار بازی برای کودک به منزله زمانی به جهت تخیل و خلاقیت است. علاوه بر چالشهای فیزیکی، رویش خلاقیت و یادگیری مهارت حل اختلاف موجب تقویت اعتماد به نفس در کودکان خواهد شد. بازی موجب شادمانی و نشاط کودکان خواهد شد. آنان از بازی های گزینه عشق و علاقه خود، واکاوی لوازم بازی های نو و قایم موشک بازی در تراس لذت دوچندان می برند. از این رو، تربیت اجتماعی فرزندان در خانواده، آنها را برای حضوری غالب در جامعه تربیت می کند. روش: در همین مطالعه اکولوژیک، دیتا های کشوری مرتبط حیاتی شاخص های تحصیلات والدین به عنوان متغیر پیش بین، تندرست طفل به عنوان متغیر جواب و شرایط محل زندگی، بهره مندی طفل از سرویس ها سالم و سالم مادر به عنوان متغیر واسط در 31 استان مرزو بوم توده آوری و جهت گزینش متغیرهای مکنون تحلیل عاملی اکتشافی نقش کودک در زندگی شدند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر انتخاب نقش محیط تحولی نوپا بر بهره هوشی و مهارت­ های اجتماعی کودکان 6-4 سال شهر تهران بود. ماجرا می­تواند در جریان بازی تغییر‌و تحول نماید و از این رو غیرقابل پیش­بینی است. کودکان در سنین پایینتر نمیتوانند ایدههای خلاقانه بسیار زیادی داشته باشند و عمده کارهای خویش را اساسی تقلید و الگوبرداری انجام میدهند، اما در کودکی، به ویژه سپس از خردسالی، قدرت خلاقیت آنان ارتقا یافته و ممکن میباشد همین نقش آفرینیها را به رخ خلاقانه بازی کنند. زمانی که همین کودکان بزرگتر می شوند، کار کشته به برقراری رابطه ها سالم اهمیت دیگران و مشارکت در کار های گروهی بوده، رابطه ها شادتری را تجربه می کنند و از احساس موفقیت بیشتری برخوردارند. بعضا والدین انجام این وظایف را به اندازه می دانند، البته بایستی به کودکان وظایفی درباره کارهای خانه نیز محول کرد تا علاوه بر مسئولیت پذیری فردی و خانوادگی، مسئولیت پذیری اجتماعی را نیز بیاموزند و در برعلیه دیگران احساس نقش کودکان عمل در جامعه مسئولیت داشته باشند. همین راهی برای بازدید رویدادها و یادگیری از نحوه تماشا است.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن