مشاوره حقوقی خانواده در تهران

یکی خدماتی که تیم حقوقی عدل و حق در اختیار موکلان خویش قرار می‌دهد مشاوره کردن حقوقی خانواده است . مشاوره حقوقی خانواده اوستا مشتمل بر طیف گسترده ای است که درپی به هر کدام از آنها به اختصار توضیحاتی ارائه می‌دهیم . علاوه بر مورد ها ذکر شده شما می‌توانید مشاوره حقوقی خانواده در صورت داشتن هر نقص‌ حقوقی دیگری از مشاوره وکلای اوستا یک عدل و حق یاری بگیرید .

 

مشاور حقوقی خانواده کیست؟

مشاوره حقوقی خانواده, وکلای اوستا دادستانی یا این که کارشناسان حقوقی میباشند مشاوره حقوقی خانواده که با دانش و اطلاع ظریف از قانون ها می‌‌توانند روال دادخواهی مشاوره حقوقی خانواده شما‌را تسریع بخشند و شمارا با اعتنا به خواسته‌تان به شایسته ترین شیوه ممکن سوق دهی کنند و از ایرادات احتمالی بر حذر دارا هستند .

 

مشاوره حقوقی خانواده این مشاوران در سرویس شما می باشند تا اصطلاحات و مفاهیم نا آشنا را که یکی‌از معظلات حیاتی مراجعین به مراجع رسمی است , مشاوره حقوقی خانواده به شیوه ای قابل فهم تشریح کنند یا این که اگر که قصد تهیه دادخواست یا این که دفاع دارید , شیوه تهیه آن را مرحله به مرحله ارائه دهند , حتی‌د‌ر صورت تصمیم به مصالحه با طرف دعوی هم شیوه مصالحه بنیادین مشاوره حقوقی خانواده را به شما یادآور میشوند و در غایت شمارا در سمت احقاق حقتان با کمترین دردسر و بیشترین دستاورد جهت دهی می کنند .

 

هزینه مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی خانواده در هر تماسی که با مشاوران خانواده دارید بابت هر دقیقه تماس ۳۳۰۰ تومان هزینه پرداخت می فرمائید , در یک اکانت رمز انگشتی می توان مقرون به صرفه بودن مشاوره حقوقی خانواده این مشاوره کردن ها را در مقایسه با مشاوره کردن های حضوری اخذ , با این تفاوت که در مشاوره کردن های غیر حضوری خبری از دردسرهای معمول مشاوره حضوری همچون پیداکردن نماینده مشاوره حقوقی خانواده قانونی کار کشته , انتخاب وقت و حضور نزد نماینده قانونی نیست , با در لحاظ به دست آوردن کلیه جوانب تماس با مشاوران تلفنی خرید و فروش ای دو راز سود به شمار می‌رود مشاوره حقوقی خانواده که علاوه بر صرفه جویی در هزینه بیشترین داده ها را در کمترین زمان ممکن در اختیارتان قرار میدهد .

 

مشاوره کردن خانواده حقوقی و شناخت با گونه های مهریه

مشاوره حقوقی خانواده مهریه دارنده اشکال گوناگونی است اما آنچه اکثر وقت ها مشاوره حقوقی خانواده با آن شناخت دارا‌هستند مهر المسمی , یعنی مهریه است که در طول عقد مشاوره حقوقی خانواده معلوم می‌شود , نگاهی به گونه های مهریه و موقعیت وابستگی آن می اندازیم :

 

مهرالمسمى : مهریه اى است که در طول عقد معلوم می‌گردد .

مهرالمثل : مهریه ای است که بعداز وقوع قربت به زن وابستگی میگیرد و مبنای گزینش آن مواقعی زیرا شرافت خانوادگی , بقیه خصوصیات , صفات و موقعیت وی مشاوره حقوقی خانواده نسبت به اقاران و اقاراب وی و همینطور عرف محل است , ولی وقوع جدایی قبلی از انتخاب مهر و بعداز نزدیکى زن را مستحق اخذ مهرالمثل مى کند .

مهرالمتعه : اگر میزان مهریه در عقد معین نگردیده باشد و مرد پیش از گزینش مهریه و قربت زن را جدایی دهد , زن حق اخذ مهرالمتعه را دارد , اما این جور مهریه برخلاف مهرالمثل مشاوره حقوقی خانواده متناسب با موقعیت مالی مرد گزینش می‌گردد .

مهرالسنه : میزان این مهریه برابر با ۵/٢۶٢ مثقال پول نقره مسکوک است .

مفوضه البضع : در قوانینی این مهریه به زن وابستگی میگیرد که در نکاح دایم مهریه ای انتخاب نگردیده یا این که شرط عدم مهریه انتخاب شده باشد .

مفوضه المهر : این گونه مهریه برای وقتی است مشاوره حقوقی خانواده که در نکاح دایم انتخاب مهریه به اختیار شوهر یا این که فرد ثالث گذاشته شده باشد .

 

در زمینه ی مشاوره حقوقی خانواده , آیا می دانستید؟؟؟

در حالتی‌که شوهر منزلی را مطابق شئونات زن تنظیم کند البته سکونت در آن با احتمال خسارت شرافتی یا این که آزار رسانی جسمی برای زن همراه باشد مشاوره حقوقی خانواده , خروج زوجه از آنجا , عدم اطاعت و نشوز نبوده و تا زمان رفع نقص‌ به زن نفقه وابستگی می‌گیرد .

در مسافت بین عقد و انجام وصلت , نفقه‌‌ای به زن وابستگی نمی‌‌گیرد مگر این که زن برای استارت معاش اعلام آمادگی نماید , البته مرد از بردن همسرش دوری کند , دراین‌صورت زن مستحق اخذ مشاوره حقوقی خانواده نفقه می‌‌باشد در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر , زن حق گلایه کیفری و حقوقی را با نیز دارد .

 

نفقه مرتبط با زمان هم اکنون از روش گلایه کیفری قابل پیگیری و نفقه زمان قبل از روش دادخواست حقوقی قابل مطالبه است .نی که پس از عقد , استارت به معاش زناشویی کند مشاوره حقوقی خانواده , البته رفتن به خانه شوهرش را مشروط به پرداخت مهریه کند , مستحق اخذ نفقه است .