مرگ دردناک مادری که گاز استریل در شکمش جا مانده بود - همشهری آنلاین

استریل اثاثیه دندان پزشکی یک عدد از مواقعی میباشد که می بایست در کلینیک های دندانپزشکی اعتنا خاصی نسبت به آن ه

توسط ATRINNEWS در 12 بهمن 1400
استریل اثاثیه دندان پزشکی یک عدد از مواقعی میباشد که می بایست در کلینیک های دندانپزشکی اعتنا خاصی نسبت به آن ها رخ گیرد.وسایلی که مجدد آیتم به کارگیری قرار می گیرند، باید گندزدایی یا این که استریل شوند.تمیز نمودن می تواند به امداد شیوه های دستی، اولتراسونیک و یا اتومبیل های شستشوی اتوماتیک صورت گیرد. این دستگاه به جهت کل آزمایشگاه هایی که نیاز به استریل کردن اصلی هوای خشک باشد، مطلوب است. دستگاه اتوکلاو استفاده شده در بخش اعظم کلینیک ها از گونه تیپ B می باشد که بهترین جور اتوکلاو در سطح عالم است.اتوکلاوها می بایست به طور مداوم باز‌نگری شوند تا از تکمیل روند استریل کردن، اطمینان حاصل نمود.قالب های گرفته شده از دندان بیماران که به خون و بزاق کثیف شده اند، می توانند حاوی ویروس و باکتری باشند.مواد ضدعفونی کننده می توانند در رفع میکروب ها موءثر باشند، اما نباید اثر گذاری سویی بر مواد قالب گیری داشته باشند.اکثر مطالعات نشان داده که شستشو حیاتی آب خالی نمی تواند میکروب ها را برطرف کند.بهترین نحوه ضدعفونی کننده برای قالب های دندان، شستشو در آب سرد به جهت برطرف کردن خون، بزاق و دبری و آن گاه غوطهورکردن در محلول تازه ی کلرین می باشد. 3. ضدعفونی از روش جوشاندن؛ در صورتی که اتوکلاو یا این که فور در دسترس نباشد. سمپلر نیز مثل دیگر وسایل آزمایشگاه نیاز به ضدعفونی نمودن و استریل شدن دارند. سرسمپلرها اکثر زمان ها استریل نمیشوند.زیرا معمولاً قابل اتوکلاو نبوده و دور ریخته می شوند.در صورتی که سمپلرها اهمیت امکان استریل شدن هستند. اتوکلاو ها به طور معمول بر مبنای فشار و دمای زیاد زیاد سبب ساز به استریل کردن تجهیزات استریل ترشی طبابت می شوند. در همین نوشته سعی شده در نخست تفاوت اصطلاحات مرسوم در آزمایشگاه نظیر ضدعفونی نمودن و استریل نمودن توضیح دادهشود. خرمشاهی توضیح میدهد: وقتی چنین شکایتی پیشروی حاکم دادگستری قرار میگیرد، مراحل رسیدگی بهگونهای میباشد که قاضی دستور تشکیل کمیسیون در پزشکیقانونی را میدهد. آن ها گفتند که پزشکان تعدادی روز قبل و زمان جراحی و خارجکردن گاز استریل از شکم این زن، از فعالیت جراحی فیلمبرداری کردهاند و همگی شواهد نشان میدهد که مرگ فاطمه بهدلیل سهلانگاری جراح بوده است. همین فعالیت موجب می شود تا از انتقال باکتری ها و آلودگی احتمالی از پوست به محل برش جراحی دوری به فعالیت آید. تمیز نمودن از پاراگراف کارهایی هست که روزانه اهمیت آن سر و عمل داریم.آموختن تفاوت استریل کردن حیاتی ضدعفونی کردن و همچنین تمییز کردن، سبب ساز می شود تا در انتخاب خود آگاهانهتر عمل کنیم. مناطقی که مهم آبوهوای خنکتر، بادی یا ابری هستند ممکن میباشد به بیش از هشت تا آبادی هفته به جهت استریل کردن به وسیله خورشید نیاز داشته باشند. آن‌گاه شیوه استریل کردن سمپلر گفته میشود.در پایان مواردی که باعث آلودگی سمپلرها می شود را بررسی میکنیم.
آخرین مطالب