مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در ادامه کلیدی ما یار باشید تا کدهای تخلف پرکاربرد و مبلغ جریمه آنان را کلیدی نیز مرور کنیم. در بخش آموزش دارای لمس آیتم پرسش ها میتوانید به سوال ها مربوط به هر دستهبندی دسترسی داشته باشید. عدم نصب این پلاک پهناور با کد تخلف 2106 شناخته می‌گردد و فی مابین 10.5 تا 31.5 هزار تومان جریمه دارد. دور زدن در محلهای ممنوع (بهعنوان مثال در تقاطع میدان حیاتی بلوار) از دیگر کدهای تخلف راهنمایی و رانندگی بوده و حیاتی کد تخلف 2013 شناخته می‌شود و مبلغ جریمه آن بسته به محل تخلف، بین 31.5 تا 76.5 هزار تومان متغیر است. توقف دوبله در معابر معمولی حیاتی کد تخلف 2085 شناخته می‌گردد و در میان 10.5 تا 31.5 هزار تومان جریمه دارد، البته چنانچه همین توقف دوبله در مکانهای پارک ممنوع باشد؛ کد تخلف به 2029 و مبلغ جریمه آن به 21 تا 52.5 هزار تومان تغییر و تحول میکند. عدم استعمال از کمربند ایمنی در جادهها، بزرگراهها و آزادراهها دارای کد تخلف 2093 شناسایی می گردد و بسته به محل وقوع تخلف، در بین 21 تا 63 هزار تومان بهازای هر نفر جریمه دارد. کد تخلف 2018 که مربوط به عدم رعایت محدودیتهای رانندگی مندرج در گواهینامه می باشد یک عدد دیگر از کدهای تخلف هدایت و رانندگی بوده و بین 35.7 تا 63 هزار تومان جریمه دارد. چراکه به کار گیری از تلفن همپا یا این که وسایل ارتباطی شبیه در زمان رانندگی علاوه بر خطر بالا، جریمهای فی مابین 42 تا 105 هزار تومان هم دارد که سامانه پلیس، این تخلف را اساسی نمونه پرسش ها آئین طومار اصلی طلایی کد 2014 میشناسد. کد تخلف مربوط به پارککردن در محل ممنوع، 2143 و مبلغ جریمه آن دربین 10.5 تا 21 هزار تومان است. اگر در مسیرهای دوطرفه از روی خطکشی ممتد وسط جاده عبور کنید، مرتکب این تخلف شدهاید و بسته به محل انجام همین کار، باید پولی در بین 105 تا 210 هزار تومان را بهعنوان جریمه پرداخت کنید. اگر در معابر يکطرفه، مغایر جهت مشخصشده حرکت کنید؛ مرتکب تخلف عبور از محل ممنوع با کد 2009 شدهاید و بایستی پولی در میان 21 تا 94.5 هزار تومان را بهعنوان جریمه بپردازید. بعضی از مکانها حساس تابلوی توقف مطلقاً ممنوع (ایستادن ممنوع) مشخص شدهاند که درصورت توقف در آنجا (حتی به جهت یکسری لحظه)، مشمول جریمهای دربین 10.5 تا 42 هزار تومان و دارای کد تخلف 2062 میشوید. نور این چراغ می بایست برای تشخیص شماره پلاک از فاصله 25 متری کافی باشد. این روزها بخش اعظمی از چهارراههای مرزوبوم به دوربین ثبت تخلفات مجهز شدهاند به این ترتیب سعی نمایید در هر ساعتی از شبانهروز به چراغ قرمز احترام بگذاريد. شاید در شرایط نرمال ۲ ساعت وقت بگذارید تا مطلبی مربوط به تجهیزات خودرو را نگهداری نمایید البته وقتی که یک توشه زیر فشار دقیقا اهمیت سوالی در همین راستا روبرو میشوید سوای آنکه متن حیاتی آیین نامه را خوانده باشید کارایی میکنید مطابق منطق و دیدهها و شنیدههای خویش پاسخ صحیح را انتخاب نمایید و از داشتههای ذهنی خویش نهایت استعمال را میبرید. به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از نمونه پرسش ها لو رفته آئین نامه ۱۴۰۰ ، شما احتمال دارد می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin su kaçağı tespitikuşadası escortinstallateur notdienst wien