خدمات سنتز پپتید

 

امروزه پپتیدها در تشخیص و درمان سرطان، بسط داروهای آنتی‌ بیوتیکی، تولید آنتی بادی ها و طراحی واکسن استفاده می‌شوند. بخش اعظمی از دانشمندان ترجیح ارائه می کنند به جای ایجاد پپتیدهای سفارشی خود، کار را به ارائه دهندگان سرویس ها تخصصی واگذار کنند. شرکت داروسازی آپرین فارمد حساس بهره‌مندی از نیروهای متخصص توانا به رفع نیاز شرکت‌های بزرگ بیوتکنولوژی و داروسازی و همینطور مرکز ها تحقیقاتی دانشگاهی در حوزه خدمات سنتز پپتید می باشد. ما در تولید انواع پپتیدها، از توالی‌های معمولی تا طولانی و چالش برانگیز فراهم همکاری هستیم. استعمال از سرویس ها سنتز پپتید.

آپرین فارمد دارای مورد ها ذیل یار است:

• مشاوره فردی و تخصصی به وسیله فریم کاردان

• پردازش پرسرعت سفارش و دوران تحویل پرسرعت

 • روشهای سنتز تماما بهینه و دستیابی به ترکیب واکنش تا خلوص بالای 98 درصد محصولات

• امکان سنتز توالی‌های مختلف اصلی آمینواسیدهای غیر نرمال

• ایجاد اصلاحات ساختاری متنوع در پپتید

• کیفیت بالا حیاتی قیمت رقابتی

• گستره مقیاس وزنی از میلی‌گرم تا کیلوگرم

• تحویل به موقع در سراسر سرزمین

• کنترل میزان مرغوب بودن دقیق

همگی پپتیدها اصلی گزارشات اسپکتروسکوپی جرمی و کروماتوگرافی مایع حیاتی کارکرد بالا می‌باشند. در صورت رغبت مشتریان علاوه برآنالیزهای ذکر شده آزمون‌هایی مثل TFA content, Acetate contentو Water content نیز انجام می‌گردد. سنتز پپتیدها به روش‌¬های متعدد قابل انجام می‌¬باشد که این روش‌¬ها شامل ایجاد پپتید اصلی استفاده از فناوری DNA نوترکیب، سنتز شیمیایی، بیوسنتز و استعمال از فناوری آنزیمی است. ترازو مولکول، روش مطلوب به جهت تولید پپتید را انتخاب می‌کند. فناوری DNA نوترکیب برای سنتز پپتید‌ها و پروتئین‌¬های بزرگ مناسب است. سنتز شیمیایی یک فناوری مناسب برای ساخت پپتید‌های کوچک و متوسط است که اصلی 5 تا 80 آمینواسید می‌باشند. سنتز آنزیمی محدودتر میباشد و به دشواری برای سنتز پپتید‌های بیش از 10 آمینواسید به کارگیری می‌¬شود. از این نظر، فناوری‌های ایجاد پپتید در اکثر موارد قابل رقابت اهمیت یکدیگر نیستند.

خدمات سنتز پپتید

روش‌های سنتز پپتید

1. فناوری DNA نوترکیب اهمیت دقت به پیشرفت‌های به دست‌¬آمده از مکانیسم‌¬های سلولی مولکولی متخصصین برنده شده‌¬اند به جهت ایجاد ترکیبات نو حیاتی عملکرد بالا از فناوری DNA نوترکیب استعمال کنند. به کارگیری فناوری DNA نوترکیب، باعث تولید بیش از 400 پروتئین و پپتید درمانی شده -‌است و تاکنون بیش از 200 عدد از آن‌¬ها در لیست سازمان خوراک و داروی آمریکا (FDA) تایید شده‌¬¬ است. انسولین، آلبومین، اینترفرون¬ها، هورمون¬های رشد انسانی و پادتن¬‌های مونوکلونال مواردی میباشند که از لحاظ درمانی آیتم اعتنا قرار گرفته‌‌¬اند.

2. طرز شیمیایی برای سنتز پپتید‌‌هایی کلیدی میزان متوسط طرز شیمیایی خوب تر از روش¬‌‌های بیوتکنولوژی مانند DNA نوترکیب و بیوکاتالیز است و اکثر وقت ها مولکول¬‌های در زمینه داروسازی را شامل می‌¬شود. همچنین یک ابزار با برای فهم رابطه ساختار و کارایی در پروتئین¬‌ها و پپتید‌ها، کشف عامل ها جدید درمانی و تشخیصی و تولید واکسن¬‌های تصنعی است. سنتز شیمیایی پپتید‌ها به دو شکل انجام می‌¬گیرد: سنتز پپتید‌ها در محلول و سنتز پپتید‌ها در فاز جامد، که از دوران معرفی سنتز فاز جامد توسط مریفیلد همین فناوری حیاتی بیشتری پیدا کرده است.

1.2. سنتز پپتید‌ها در فاز محلول(LPPS) برای پپتید‌های ریز که صرفا از یکسری آمینواسید تشکیل شده¬‌اند، طریق سنتز پپتید در فاز محلول مطلوب می

‌باشد. در این شیوه آمینواسید محافظت¬‌شده یا قطعات اولیه در محفظه محلول واکنش می‌¬دهند و پس از آن، مخلوط سنتز شده به جهت کمپانی در واکنش مرحله¬‌ی بعدی خالص می¬‌گردد. ویژگی شاخص این طرز همین است که می‌¬توان پس از هر سطح سنتز، حدواسط را جداسازی و خالص‌¬سازی کرد و پس از محافظت‌¬زدایی، حالت اتصال آمینواسید بعدی مهیا گردد تا توالی پپتیدی آیتم حیث به دست آید. برای سنتز زنجیره‌¬های کوتاه پپتیدی در مقیاس بزرگ، سنتز پپتیدهای حلقوی و سنتز حساس استفاده از آمینواسیدهای غیر‌معمول، به طور موفق طرز فاز محلول و یا این که تلفیقی از شیوه سنتز در فاز محلول و جامد پیشنهاد می‌¬شود. علی¬‌رغم مزایای ذکر شده برای روش سنتز در فاز محلول، این طرز آهسته‌¬تر بوده و کلیدی بازدهی کمتری نسبت به سنتز در فاز جامد است.

2.2. سنتز پپتید‌ها در فاز جامد (SPPS) سنتز پپتید در فاز جامد به این صورت می باشد که کربن انتهایی آمینواسید به یک فاز ثابت متصل می‌¬گردد و دارای افزودن پی¬‌در¬پی آمینواسید‌ها از طرز واکنش¬‌هایی که به رخ چرخه¬‌ای تکرار می¬‌گردند سبب ساز طویل شدن زنجیره پپتیدی می¬‌شوند. زمانی که مریفیلد شیوه سنتز فاز جامد را در سال 1963 معرفی کرد، جامعه علمی حیاتی شک وتردید و شک واکنش نشان بخشید چون سنتز محلول در آن دوران تماماً شناخته‌¬ شده بود. سنتز فاز جامد اهمیت مزایای بخش اعظمی نسبت به سنتز پپتید در فاز محلول است: به استدلال وجود فرایند کنترل‌شونده در سنتز پپتید به نحوه فاز جامد می‌¬توان واکنش را به صورت اتوماتیک انجام داد و نقص‌ حل شدن پپتید دیگر وجود ندارد چون به فاز جامد متصل است. مدل گروه¬‌های محافظت¬‌کننده (Fmoc یا این که t-Boc)، ماهیت رزین، نوع معرف‌¬های کوپل کننده و فعال‌کننده، جدا کردن پپتید از رزین مهم‌ترین متغیرها در SPPS هستند.

3. بیوسنتز ریبوزومها می‌توانند مهم استعمال از داده ها موجود در مولکول¬‌های mRNA و اهمیت کمک مولکول‌های tRNA و فاکتورهای پروتئینی، پپتیدها را سنتز کنند. یکی از از معایب همین طرز مقیاس ذیل سنتز می‌¬باشد و علاوه بر همین کلیه پپتیدها را اهمیت شیوه بیوسنتز نمی‌¬توان ساخت کرد. در سنتز به روش¬‌های شیمیایی آمینواسید‌ها نیاز به تیم محافظت‌کننده داشتند ولی در شیوه بیوسنتز آمینواسیدها بدون تیم حافظ می‌باشند. 4. به کارگیری از فناوری آنزیمی آنزیم‌¬ها کاتالیزورهای بیولوژیکی هستند که مسئولیت متابولیسم سلولی را برعهده دارند. سلول‌¬ها به جهت کارایی مناسب نیاز به حالت ملایم دارند و آنزیم‌¬ها در همین حالت به خوبی کار می¬‌کنند البته برای تبدیل¬‌شدن به بیوکاتالیست‌¬های فرآیندی، آن¬ها باید به میزان کافی حاذق باشند تا در برابر حالت سخت یک پروسه صنعتی مقاومت کنند. به همین جهت گزینش آنزیم مطلوب در فرآیندهای صنعتی از با بالایی برخوردار است. آنزیم¬‌های پروتئولیتیک گروهی از هیدرولازها را تشکیل می¬‌دهند که به جهت شرایط صنعتی مطلوب هستند. پروتئازهای میکروبی و گیاهی به شکل گسترده در طبی و در فرآیند‌های صنعتی گوناگون گزینه به کارگیری قرار گرفته‌اند. مهم توجه به این‌که که پروتئاز‌ها در شرایط ملایم pH در محدوده 6 تا 8 فعال و پایدار هستند و علاوه بر همین بسیار فضاگزین و مکان‌¬گزین می‌¬باشند، از پروتئاز‌ها به تیتر کاتالیست در سنتز ترکیبات آلی استعمال شده‌ است. پروتئازها علاوه بر کاتالیز¬ کردن تشکیل پیوندهای پپتیدی می‌¬توانند باخت پیوندهای پپتیدی را کاتالیز کنند. در مقایسه با سنتز شیمیایی، مهم‌¬ترین مزیت روش بیوکاتالیز همین هست که نیاز به حفاظت از زنجیره جانبی را کاهش می‌¬دهد. پپتیدهای کوچک سنتز شده آنزیمی (معمولاً دی یا تری‌پپتیدها) به عنوان دارو و همینطور مواد شیمیایی کشاورزی استعمال می¬‌شوند. بعضا از نمونه¬‌های سنتز شده اساسی استفاده از فناوری آنزیمی شامل شیرین¬‌کننده بدون¬ کالری آسپارتام، کیوتورفین، آنژیوتانسین، انکفالین و دینورفین می‌-باشند. کمپانی داروسازی Telios سنتز آنزیمی تری‌پپتید Arg-Gly-Asp به عنوان دارویی جدید برای تسکین سوختگی‌های سنگین و زخم‌های پوستی را گزینه باز‌نگری قرار داده است. یک سری نمونه دیگر از پپتیدهای سنتز شده آنزیمی در ده سال گذشته نیز گزارش شده‌ است.

 

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin su kaçağı tespitikuşadası escortinstallateur notdienst wien