خانه هوشمند آلفا؛ هوشمندسازی ساختمان با تکنولوژیهای مدرن!

محدود شدن ارتباطات و تعاملات چهره­به­چهره اشخاص با یکدیگر، تعطیل شدن اجتماعات، ارتقای سطح بهداشت شخصی و عمومی

توسط ATRINNEWS در 29 اردیبهشت 1401
محدود شدن ارتباطات و تعاملات چهره­به­چهره اشخاص با یکدیگر، تعطیل شدن اجتماعات، ارتقای سطح بهداشت شخصی و عمومی نظیر شست­وشوی مکرر دست­ها، به کارگیری از ماسک و دستکش­های بهداشتی، مراقبت فاصله از دیگران و رعایت دیگر پروتکل­های بهداشتی، تصحیح الگوی مصرف جامعه، ارتقای سرمایه اجتماعی و ارتقا میزان همدلی و هم­نوایی اجتماعی و دقت اکثر به طبقات فرودست جامعه، تغییر دسته سرگرمی­ها، تعطیلی مرکزها و اماکن مقدس مذهبی، زیست اجتماعی نوین در بستر فضای مجازی و ارتقای مرحله سواد رسانه­ای، کمتر تردد مسافرت­های هوایی، زمینی و دریایی، خرید و فروش­های اینترنتی، هم­گرایی اکثر اعضای خانواده، پرورش فرهنگ و تمدن کتاب­خوانی، تماشای بخش اعظم سریال­ها و فیلم­های سینمایی، سوق یافتن ورزش­ها از مدل جمعی به مدل انفرادی، کمتر مدگرایی، برگزاری دوره­های آموزشی از راه به دور و اکثری کارها دیگر از همین قبیل، تغییرات اکثری را در سبک زندگی انسان­ها به وجود آورده است. برآورد کلی ما همین می باشد که تلفن یار به خودی خویش نمیتواند ساختار اقتدار در یک خانواده را برهم زند؛ بلکه بخش اعظم ابزاری می باشد در دست شخص قدرتمند تا به اعمال توان خویش ادامه دهد؛ اما جنبة دیگر قضیه این هست که در موارد بسیاری، بضاعت استعمال از تلفن یار (سواد رسانهای) به منبعی به جهت اعمال قدرت تبدیل می شود و یکی از را نسبت به دیگری مزیت میبخشد. زوجهایی که سالهای کمتری از ازدواجشان میگذرد، چالشهای بیشتری در باب استفاده از تلفن ملازم دارند. به لحاظ می رسد سن زوجین و به دنبال آن تعداد سالهایی که از زندگی مشترکشان میگذرد بر شکلدهی تجربة زوجین از تلفن همپا تأثیر چشمگیری دارند. تشکیل و تحکیم خانواده بر پایة توان زن یا این که مرد بر شکلگیری تجربة تلفن همپا تعیینکننده است؛ یعنی فردی که در زندگی مشترک قدرت بیشتری برای تصمیمگیری دارد، دربارة تلفن یار هم قدرت و حق بیشتری برای قانونگذاری و در دست گرفتن دارد. بعضا از «متعینهای زمانی» نیز بر تجربة همسران از تلفن همپا تأثیر چشمگیری دارد. «تیپ ازدواج» (ازدواج از رویه شناخت خانوادهها یا این که آشنایی دو زوج)، «همگنبودن زوجین» و «رضایت آن ها از ازدواج»، زمینههای پیش / پس از ازدواج هستند و همچنین نقش تعیینکنندهای در شکلگیری همین تجربه دارند. احتمالا به همین استدلال که زوجهای برنا هنوز به نظر زندگی زناشویی به ثبات نرسیدهاند و مواجهة آنها با تلفن همراه، حساسیتبرانگیز است. سیستمهای مدیر انـرژی خـانـگـی: همانطور که پیشتر نـیـز اشـاره شـد، کلیه تجهیزات مـوجـود در خـانـه، از روش نتورک خانگی به یکدیگر مـتـصـل خواهند شد؛ در قلب همین شبکه، سیستم مدیریت انرژی قرار خانه هوشمند ولنجک مهوش عالمی گـرفـتـه اسـت. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد طراحی منزل هوشمند در اصفهان لطفا از تارنما ما دیدن کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن