بست چهارپیچ

بست چهارپیج همانطور که قبلا اشاره کردیم سازه های داربستی برای دسترسی به فضای های داخلی و بیرونی مورد استفاده

توسط ATRINNEWS در 28 آذر 1401

بست چهارپیج

همانطور که قبلا اشاره کردیم سازه های داربستی برای دسترسی به فضای های داخلی و بیرونی مورد استفاده قرار میگیرند. در بنا های داربستی تهیدست مکان هایی برای استقرار اشخاص و تجهیزات در آن سازه جهت دسترسی و کار بر بر روی فضاها هست که به آن، رده عمل داربست و یا به عبارتی رتبه گفته میشود. مقام های فعالیت بایستی دارای عرض دست‌کم نیم متر و اصلی لبه امن و نرده ها حفظ کننده باشند.

اجزایی مقام فعالیت داربست

تخته چوب سیم بکسل بست داربست تیر طولی تیر عرضی دستک نرده های حفاظتی هارنس (لباس ایمنی) جایگاه فعالیت داربست و حاشیه امن به جهت افراد

تخته چوب

تخته چوب ها بر بر روی لوله های داربست طولی و عرضی داربست، در کنار یکدیگر قرار میگیرد تا گوشه و کنار زیرین درجه را تشکیل دهد. همین تخته ها بایستی در ارتفاع 6 متر اساسی دست کم عرض 25 سانت باشند.

سیم بکسل

در رده فعالیت داربست از سیم بکسل برای محکم سازی و اتصال تخته های چوب به لوله داربست به کار میروند.

نرده های حفاظتی

جایگاه ها فعالیت داربست برای ایمنی اکثر کسانی که در آن مشغول به فعالیت هستند مستضعف حفظ کننده هایی به جهت پوشاندن اطراف درجه میباشد. همین محافط ها از به عبارتی لوله ها داربست تشکیل شده و بایستی در ارتفاع نیم متری، یک متری، یک و نیم متری از سطح مرتبه کارگزاری گردند.

هارنس (لباس های ایمنی)

هارنس ها برای پرهیز از سقوط افراد به کار میروند. هارنس مثل لباس هایی هستند که کسانی که بر روی سازه عمل می‌نمایند بر بدن خود می نمایند و اهمیت تصور سهل وآسان بر بر روی سازه سرگرم به عمل میشوند. هارنس ها از طناب‌های کنفی تشکیل شده و حلقه‌های آن ساختاری فولادی و مستحکم دارند. و به وسیله کابل هایی بسیار محکم به نقاط امن متصل شده اند و در صورت لغزش پای اشخاص و یا افتادن، آنها را از خطر سقوط و مرگ نجات میدهند. کلیه کسانی که بر بر روی داربست ها و مکان های متفع عمل مینمایند می بایست مجهز به لباس های ایمنی باشند.

لباس ایمنی داربست در مقام کار

منزلت کار داربست جهت استقرار افرادی که مستضعف به کارگیری از بنا داربست میباشند مورد استفاده قرار میگیرد. افراد اهمیت به کار گیری از رده عمل به راحتی میتوانند در آنجا ساکن شده و ابزار آلات خویش را هم در آن مکان قرار دهند. در ساخت رده های فعالیت به جهت اشخاص ایمنی کلام اول را میزند.

نکات با در تولید منزلت کار

عرض منزلت کار، باید حداقل 50 سانتی متر باشد. ضخامت چوب گزینه استفاده در مقام عمل باید دستکم 5 سانتی متر باشد. عرض چوب های گزینه به کارگیری در مقام بایستی دست‌کم 25 سانتی متر باشد. در هر مقام بایستی دست‌کم از 2 تخته چوب دارای عرض 25 سانتی متر استعمال نمود. چوب های آیتم به کارگیری نباید هیچ مدل سوراخ و پوسیدگی و میخ داشته باشد. چوب ها نباید هیچ گونه بریدگی، سوختگی و آغتشگی به مواد آتش زا و یا روغن داشته باشد. تخته چوب ها می بایست به وسیله سیم بکسل به لوله های داربست محکم شوند. کل تخته چوب ها بایستی اهمیت ضخامت یکسان باشند. تخته های چوب می بایست تماما به یکدیگر چسبیده باشند. در ایجاد جایگاه فعالیت داربست از انواع بست داربست سنگین استعمال نمایید. نرده های حفاظتی منزلت بایستی در طول 55 و 110 سانتی متری از سطح منزلت قرار گیرند. لباس های ایمنی می بایست به نقاط امن متصل گردند. جایگاه عمل باید دارای محیطی ایمن به جهت قراردادن ابزار آلات باشد.

bast-darbast.com

آخرین مطالب