اتصالات گلخانه گزارش: آمار و اطلاعات

همکاری حساس آژانسهای عمومی، مقامات و منافع صاحبان املاک نزدیک به جهت مدیریت فضاهای عمومی لازم است. تهویه بازیا

توسط ATRINNEWS در 17 آبان 1401
همکاری حساس آژانسهای عمومی، مقامات و منافع صاحبان املاک نزدیک به جهت مدیریت فضاهای عمومی لازم است. تهویه بازیابی گرما، اکثر اوقات شامل مبدل حرارتی زمین به هواست، که به جهت وصال به استاندارد passivhaus آلمانی، اضطراری است. همینطور می تونیم یک روزنه کوچک تهویه هوا در بالای درب ایجاد کنیم. آلومینیوم و نانوذرات آلومینیومی معمولا آیتم استفاده در قالب اکسترود شده، ورق نورد یا قالب برای قاب پنجرهها و به جهت پشتیبانی از شیشه، برای پوشش و پارتیشنها، عنصر مورد عشق معماری مدرن می باشد که به شکلهای پیچیده در طیف گستردهای از رنگ ساخته شدهاست، قرار دادن در هوا و خواستار محافظت زیاد یه خرده است. مهم وجودی که تعداد انگشت شماری قوانین مربوط به پایایی به تصویب رسیدهاست اما می بایست اذعان داشت که سیاستمداران و دولتها به نسبت با آهنگی نماید به اصلی پایایی اعتراف کردهاند. مهم این حال در برابر تابش آفتاب فراوان آسیبپذیر میباشند و ممکن هست در اثر نور خورشید، رفتهرفته استحکام خود را از دست لوازم اتصالات گلخانه بدهند. است. بخش قابل انعطاف افزاری هم شامل قابل انعطاف افزار های متمایز هست که بهره بردار را کار کشته می سازد به وسیله کامپیوتر و اینترنت، گوشی گوشی هوشمند و یا حتی از روش ارسال و دریافت پیام کوتاه در مناطقی که پوشش internet ندارد، بتواند دست اندرکاران اقلیمی درون و بیرون گلخانه خود را رصد و کنترل نماید. بخش طاقت فرسا افزاری شامل قطعات عموما الکترونیکی و الکترومکانیکی می باشد که در محل گلخانه نصب می گردد، این قطعات شامل اشکال سنسورهای سنجش رطوبت، لوکس نور و دما، ایستگاه هواشناسی پرتابل (که بیرون از گلخانه و عموما در بالاترین نقطه تاج گلخانه نصب میگردد)، مراکز در اختیار گرفتن و قیمت لوله و اتصالات گلخانه امر و . این پرده ها در شب های زمستان سبب حفظ گرما می شوند و در تابستان اساسی پرهیز از ورود پرتوهای خورشید در روزهای آفتابی باعث کمتر انرژی آیتم نیاز برای خنک کردن گلخانه شده و در رخ استفاده از پرده های سیاه رنگ و دوری تام از نور در تابستان منجر کوتاه شدن طول روز می گردند. ورود آب باران از پنجره های گشوده شده سقفی به باطن گلخانه . همین شیوه مصرف آب و بیماری های خاکزی را کمتر دیتا و عملکرد را در واحد سطح ارتقا می دهد اما نیاز به دانش فنی بالا و مدیریت کار آزموده و متخصص دارد. در صورت وجود در اختیار گرفتن اقلیم با ارتقا رطوبت محیط خارج بلافاصله مسئله بوسیله سنسور باران شناسایی شده و سیستم به موتورهای پنجره امر بسته شدن پنجره ها را ارسال می کند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن