آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۹۵ و تعاریف موجود در آن - یاسا

همین چراغ ازتقاطع و گذرگاه پیاده اساسی احتیاط و سرعت کم عبور نمایند. پلیس راهنمایی و رانندگی برای هرمورد از تخ

توسط ATRINNEWS در 14 بهمن 1400
همین چراغ ازتقاطع و گذرگاه پیاده اساسی احتیاط و سرعت کم عبور نمایند. پلیس راهنمایی و رانندگی برای هرمورد از تخلفات بالا، باید دوربین مداربسته مناسبی را انتخاب و کارگزاشتن نماید؛ به عنوان مثال برای ثبت شتاب غیرمحاز از دوربین تصویب سرعت استعمال می گردد که این دوربین تخلفات را تا سرعت 250 کیلومتر بر ساعت دارای دو درصد احتمال غلط تصویب مینماید. علاوه بر آنالیز مستمر جاده ها به منظور اطلاع از تصادف یا بسته شدن جاده، تصاویر اخذ شده از دوربین هدایت رانندگی نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری در آیتم حالت جاده ها، توسعه و ساخت جاده های بیش تر در آتی ایفا می کنند. چراغ راهنمایی رانندگی که به آن چراغ راهنمایی هم گفته می شود یک وسیله راهنمایی و رانندگی است که عمده در تقاطع جاده ها، پیاده رو ها و یا این که ورودی و خروجی معابر به کارگیری می شود و عمل هدایت رانندگان در رد شدن از مسیر را بر عهده دارد. چراغ سبز به معنی حرکت می باشد و واضح بودن آن بدین معناست که به رانندگان اذن عبور دیتا می شود. به معنای کلی به کار گیری از چراغ راهنمایی هوشمند موجب می شود که رانندگان و عابرین پیاده رو کمتر وقتشان را پشت چراغ قرمز تلف نمایند. چراغ راهنمایی لامپی که به آن چراغ چشمک زن لامپی و یا فلاشر راهنمایی لامپی نیز می گویند از جمله تجهیزات اهمیت ترافیکی محسوب می شود و استعمال از چراغ هدایت لامپی مقرون به صرفه می باشد. دوربین هدایت رانندگی عموما در نقاط لبریز ازدحام شهر از جمله آزادراه ها، بزرگراه ها و شریان های حساس شهر قرار دیتا می شوند و تصاویر را به شکل زنده در اختیار رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون قرار می دهند. به واسطه وجود این دوربین ها شاهد هستیم که مقدار جرایم رانندگی از جمله سبقت و شتاب غیر مجاز، پارک و توقف غیر مجاز و عبور از چراغ قرمز‌رنگ به میزان چشمگیری کمتر یافته است. همان مدل که می دانید چراغ هدایت رانندگی از جمله تجهیزات ترافیکی می باشد که حق تقدم را به جهت اشخاص و یا خودروها ازمون ایین نامه دست مامور حیاتی تصویر مشخص می نماید.
آخرین مطالب