آب اکسیژنه چیست و از کاربردهای فوق العاده آن چه می دانید؟

پراکسید هیدروژن در سیستم های بیولوژیکی از پاراگراف تن انسان هم یافت می شود. در شیر و عسل یافت می شود. پیش تصفی

توسط ATRINNEWS در 1 فروردین 1401
پراکسید هیدروژن در سیستم های بیولوژیکی از پاراگراف تن انسان هم یافت می شود. در شیر و عسل یافت می شود. پیش تصفیه بذرها دارای خیساندن آن‌ها در پراکسید هیدروژن (%3) و شستشو قبل از کاشت به محافظت از دانه ها در برابر بیماری های قارچی موجود در خاک که سبب پوسیدگی ریشه می شود، یاری می کند. همین تفاوت به اثرات لینک و پیوند هیدروژن نسبت داده می شود که در موقعیت گازی وجود ندارد. اثرات حاد : اثرات حاد ممکن می باشد سریعا و یا بمدت کوتاهی پس ازتماس مهم پراکسید هیدروژن شکل دهد . اثرات مزمن : عوارض مرمن تماس اساسی آب اکسیژنه گاهی تایم ها پس از تماس اصلی آن برای تعدادی ماه یا این که یکسری سال شکل می دهد . از آب اکسیژنه در تولید اپوکسیدهایی نظیر اکسید پروپیلن هم به کار گیری می شود. در بعضا استریلایزرها آب اکسیژنه به صورت پلاسما آیتم به کارگیری قرار می گیرد. آب اکسیژنهای که در داروخانهها به اسم آب اکسیژنه رقیق فروخته می گردد محلولی هست از آب اکسیژنه در آب که %۳ آن آب اکسیژنه است، نظیر آب بیرنگ و بیبوست، مزه تلخی دارد و کمی اسیدی است. این ماده مهم ماهیت محفظه یونیزه، ترکیبی از یونهای مثبت و الکترون حساس غلظت معین می باشد که میزان الکترونها و یونهای مثبت در یک محیط پلاسما تقریبا برابر هست و وضعیت پلاسمای مواد، نسبتاً حالت شبه خنثایی دارد. این ماده شیمیائی در درون مملکت اهمیت گریدهای صنعتی و غذایی متفاوت دارای درجه خلوص30% الی 70% بکار برده می شود. به عنوان مثال، در فرآیندهای ساخت طلا و اورانیوم در تنظیم کنسانتره و شستشوی سنگ معدن به کارگیری می شود. پراکسید هیدروژن غلیظ یک گونه اکسیژن واکنش پذیر است و به عنوان نیروی محرکه در موشک سازی به کار گیری می شود. اساسی ساخت رادیکالهای آزاد به تیتر یک ضدعفونی کننده تراز عمل می کند. وایتکس یا هیپوکلریت سدیم محلولی حاوی ۱۰ تا ۱۶ درصد هیپوکلریت سدیم (Nacl) در آب به رنگ زرد رنگ می باشد که به عنوان گند زدا، بو زدا، رنگ زدا و سپید کننده آیتم به کارگیری قرار می گیرد. بدین ترتیب وایتکس و آب اکسیژنه دو ترکیب به طور کامل متفاوت هستند. سایرعوارض : آب اکسیژنه می تواند ریه ها را تحریک نماید . درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم در مجزاسازی آب اکسیژنه واکنش دهنده کدام است لطفا از صفحه ما بخواهید.
آخرین مطالب